نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. دوره مدرن و دشواره تفسیر گزاره‌های اخلاقی شریعت

دوره 2، شماره 2، بهار 1394، صفحه 35-76

سید محسن آل غفور؛ مهدی چلوی