نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حل دو بحران‌ آذربایجان (1945) و انرژی (4-1973) بر اساس نظریه نظام جهانی جان فوران

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 9-29

علی مختاری؛ مهدی محمدی عزیز آبادی