نویسنده = �������������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 171-209

ابوالقضل ذوالفقاری؛ حسین صابر دمیرچی؛ قاسم مشکینی