نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. فرایند هژمونی گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی از خرداد 1342 تا خرداد 1360

دوره 5، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 157-181

ناصر پورحسن؛ بهنام جلیلی