نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. هویت ملی ایران و مدرنیته

دوره 6، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 49-72

مجید عباس زاده مرزبالی؛ سید نصرالله حجازی


3. چالش‌های هویت ملی در عصر جهانی‌شدن(با نگاهی به ایران)

دوره 4، شماره 6، بهار 1396، صفحه 67-108

مجید عباس زاده مرزبالی