نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مساله عدالت در آراء جان رالز و شهید بهشتی

دوره 3، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 93-105

مرتضی علویان؛ جمال مختاری