نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003)

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 71-102

حسین کریمی فرد؛ یونس افشاری؛ علی رحیمی