1. هویت حوزه‏ای و انقلابی ‏بودن به مثابه امر سیاسی

علیرضا زهیری

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، ، صفحه 103-132

چکیده
  چکیده انقلاب اسلامی و در پی آن، تأسیس نظام جمهوری اسلامی مناسبات جدیدی را در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و گفتمان نو پدید آورد که هدف آن، نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت بود. در گفتمان جدید، سازه‏های هویت از طریق الهیات سیاسی مبتنی بر اسلام شیعی ترسیم قدرتمندی از هویت شهروند مسلمان  را فراهم آورد که مورد پذیرش داوطلبانه بسیاری ...  بیشتر