نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان

دوره 5، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 75-103

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج


2. ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 175-196

مسعود پورفرد؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج