نویسنده = محمدرضا عبداله نسب
رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

دوره 6، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 9-32

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب