نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ژئوکالچر، سلفی‌گری و ژئوپولیتیک در ایران

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 59-94

علی امیری؛ علی فلاح نژاد


2. سیری بر هویت طبقه متوسط جدید طی سه دهه بعد از انقلاب در ایران

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 85-121

علیرضا ازغندی؛ علی فلاح نژاد