نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 175-196

مسعود پورفرد؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج