نویسنده = ���������� �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان

دوره 5، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 75-103

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج