نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

دوره 6، شماره 12، بهار 1398، صفحه 9-32

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب