نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر مؤلفه‌های هویت ایرانی و روند‌های سه دهه آینده آن( 1425-1395)

دوره 7، شماره 17، تابستان 1399

هما رشیدی؛ زهره محمدی؛ محمد رحیم عیوضی


2. نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات

دوره 6، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 121-150

زهره محمدی؛ محمد باوندپوری؛ محمد رحیم عیوضی