کلیدواژه‌ها = نظریه‌پردازی داده بنیاد
اقتصاد مقاومتی (نسخه معاصر اقتصاد اسلامی) در عملیاتی‌کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 13، تیر 1398، صفحه 97-120

نورالله صالحی آسفیجی؛ فاطمه عطایی چترودی