کلیدواژه‌ها = لیبرالیسم
«خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی

دوره 4، شماره 6، خرداد 1396، صفحه 41-66

سیدمحمدعلی تقوی؛ زهره علوی راد


مساله عدالت در آراء جان رالز و شهید بهشتی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1395، صفحه 93-105

مرتضی علویان؛ جمال مختاری