کلیدواژه‌ها = سوریه
فرهنگ سیاسی برآمده از جنبش‌های سیاسی و مدنی در خاورمیانه عربی پس از سال2011م

دوره 7، 18-19، مهر 1399، صفحه 1-16

کریم نوری؛ علیرضا موسوی‌زاده؛ حمید احمدی؛ ابوالقاسم طاهری


جایگاه ترکیه در مناقشات متعارضین در بحران سوریه

دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 79-100

روژان حسام قاضی؛ مهدی نوری


بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 125-146

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران