تعداد مقالات: 79
2. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 7-8


3. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1394، صفحه 7-8

ناصر پورحسن


5. بررسی حل دو بحران‌ آذربایجان (1945) و انرژی (4-1973) بر اساس نظریه نظام جهانی جان فوران

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 9-29

علی مختاری؛ مهدی محمدی عزیز آبادی


6. آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

مجتبی گراوند؛ ایرج سوری؛ محمد علی سوری


9. انقلاب اسلامی و دگرگونی ساختاری روحانیت شیعه

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 9-25

محمدحسین بادامچی


11. بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 9-37

علی شیرخانی؛ مهدی رحیمی


12. رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

دوره 6، شماره 12، بهار 1398، صفحه 9-32

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب


13. ترتیبات سیاسی- امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-31

نوذر شفیعی؛ شهریار فرجی نصیری


15. شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران: زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

مجتبی گراوند؛ ایرج سوری


16. شاخص‏ های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 27-48

سید مصطفی احمد زاده


22. ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 39-58

قدرت احمدیان؛ محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ سجاد احمدیان


24. «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی

دوره 4، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-66

سیدمحمدعلی تقوی؛ زهره علوی راد


25. جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 33-54

مرتضی علویان؛ ملیحه نیکروش