تعداد مقالات: 79
1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 7-8


2. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، بهار 1394، صفحه 7-8

ناصر پورحسن


4. بررسی حل دو بحران‌ آذربایجان (1945) و انرژی (4-1973) بر اساس نظریه نظام جهانی جان فوران

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 9-29

علی مختاری؛ مهدی محمدی عزیز آبادی


5. آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

مجتبی گراوند؛ ایرج سوری؛ محمد علی سوری


8. انقلاب اسلامی و دگرگونی ساختاری روحانیت شیعه

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 9-25

محمدحسین بادامچی


10. بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 9-37

علی شیرخانی؛ مهدی رحیمی


12. رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

دوره 6، شماره 12، بهار 1398، صفحه 9-32

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب


13. ترتیبات سیاسی- امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-31

نوذر شفیعی؛ شهریار فرجی نصیری


18. شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران: زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

مجتبی گراوند؛ ایرج سوری


19. «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی

دوره 4، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-66

سیدمحمدعلی تقوی؛ زهره علوی راد


21. شاخص‏ های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 4، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 27-48

سید مصطفی احمد زاده


22. ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

دوره 5، شماره 10، تابستان 1397، صفحه 39-58

قدرت احمدیان؛ محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ سجاد احمدیان


25. جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 33-54

مرتضی علویان؛ ملیحه نیکروش