جریانهای شیعی عراق و تحولات عراق جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

چکیده

چکیدۀ مقاله : کشور عراق از زمان استقلال تا زمان اشغال (٢٠٠٣ م.) ائتلاف آمریکایی دارای حکومتهای پادشاهی ‌دیکتاتوری بود که جریانهای شیعه درآن نقشی نداشتند و بلکه سرکوب هم می‌شدند. اما با سقوط صدام، زمینه‌ و بستری برای جریانهای شیعه این کشور فرآهم شد تا در ساختار جامعه و دولت نقش داشته باشند؛ لذا، دولت‌سازی دموکراتیک را می‌توان اصلی‌ترین ضرورت عراقِ نوین، برای این جریانها دانست. اما، روند دولت‌سازی و ملت‌سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنشِ نخبگان شکل می‌گیرد. در محیطی که تضادهای قومی، هویتی و مذهبی وجود دارد، نخبگان کار دشواری برای دولت‌سازی دارند. به همین دلیل، روابط جدید دولت‌سازی در عراق بدون توجه به نقش جریانهای شیعه‌ی عراق در روند کنترل قالبهای احساسی و قومیتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «جریانهای فکری شیعه کدامند و در عراق چه ویژگیهایی دارند و چه تاثیری در تحولات عراق جدید دارند؟» فرضیه‌ی مقاله معطوف تبیین این گزاره است که «جریان های فکری شیعه درعراق سابقه ای طولانی دارند اما تاقبل ازسقوط عراق توسط ائتلاف امریکایی نقشی درتحولات عراق نداشتند امااکنون از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی جریانهای فکری در فرآیند نهادسازی اجتماعی تلاش می کنند وبدنبال عراق یکپارچه هستند».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iraqi Shiite currents and changes in new Iraq

نویسنده [English]

  • Arash Daneshmehr
Faculty of Humanities, Ayatollah Osma Boroujerdi University
چکیده [English]

From independence to the 2003 US-led coalition occupation of Iraq, there were dictatorial monarchies in which Shiite movements had no role but were suppressed.However, with the fall of Saddam, the groundwork was laid for the country's Shiite currents to play a role in the structure of society and government; therefore, democratic state-building can be considered the main necessity of modern Iraq for these currents.However, the process of state-building and nationalization in Iraq is shaped by the various social, political, and elitist components of action.In an environment where there are ethnic, identity and religious conflicts, elites have a hard time building state.For this reason, the new state-building relations in Iraq will not be possible without considering the role of the Iraqi Shiite currents in the process of controlling the emotional and ethnic patterns.Therefore, the main question of the research is "What are the Shiite intellectual currents and what are their characteristics in Iraq and what effect do they have on the developments in the new Iraq?"The article's hypothesis focuses on explaining that "Shiite intellectual currents in Iraq have a long history, but they did not play a role in the developments in Iraq until the fall of Iraq by the US coalition.""But now, through social cohesion and the solidarity of intellectual currents, they are working in the process of social institutionalization and are pursuing a unified Iraq."

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iraq"
  • "Shiite Currents"
  • "Changes in Iraq"