شاخصه های حکمرانی خوب در نظام امت و امامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قم

2 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام

چکیده

توسعه ی همه‌جانبه یکی از مهمترین استراتژی‌های نظام های سیاسی محسوب می شود و در عصر حاضر با دانشواژه حکمرانی، پیوند یافته است. با این حال، تبیین مولفه های حکمرانی خوب در اندیشه نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی کمتر صورت گرفته است. مسأله مقاله، بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ آیت الله بهشتی است. مقاله با فرض این‌که آیت‌الله بهشتی با تئوری امت - امامت، ظرفیت بالایی را برای پاسخگویی به چالش‌ها و حل مسائل مستحدثه انقلاب اسلامی بیان کرده، در صدد تبیین این ظرفیت‌ها برآمده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری نظام امت و امامت، شاخصه‌های حکمرانی خوب از نظر آیت‌الله بهشتی را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس یافته‌ها، مولفه هایی نظیر پاسخگوئی کارگزاران، شفافیت، عدالت ورزی و قانون‌گرائی، در منظومه فکری آیت الله بهشتی ذیل تئوری امت – امامت قرار گرفته و با ترسیم حکمرانی مطلوب، مشروعیت نظام سیاسی را تضمین می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of good governance in the system of ummah and Imamate

نویسندگان [English]

  • mohammadreza abdolahnasab 1
  • میرزا زاده احمد بیگلو میرزا زاده احمد بیگلو 2
1 qom azad
2 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام
چکیده [English]

inclusive development is one of the most important strategies of political systems and in the present era, it is linked to the university of governance. However, the explanation of the components of good governance in the minds of theorists of the Islamic Revolution has been less done. The issue of the article is to study the characteristics of good governance in Ayatollah Beheshti's thought. The article tries to explain these capacities by assuming that Ayatollah Beheshti has expressed a high capacity to respond to the challenges and solve the problems of the Islamic Revolution with the theory of ummah-Imamate. The present study examines the characteristics of good governance from the perspective of Ayatollah Beheshti using descriptive-analytical method and theoretical framework of the system of ummah and imamate. According to the findings, components such as accountability of agents, transparency, justice and legalism in Ayatollah Beheshti's intellectual system are under the theory of ummah-imamate and guarantee the legitimacy of the political system by drawing good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • ummah and Imamate
  • Mohammad Beheshti
  • Iran