واکاوی دکترین و سیاست خارجی باراک اوباما در خاورمیانه و غرب آسیا از منظر منقدانش(ابعاد و رویکردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی ، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه ای، گرایش خاورمیانه ،دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اوباما در موضوع افغانستان، سیاست پیشنهادی جو بایدن مبنی بر اینکه عدم تمرکز بر جنگ با طالبان روی زمین تا زمانی که آنها خطر مستقیمی برای ایالات متحده نیستند و بمباران القاعده از آسمان را پذیرفت. اوباما، طبق وعده خود نیروهای ویژه ای را بدون اجازه‌ی دولت پاکستان برای کشتن بن لادن در حالی فرستاد که معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع از خطر بالای عملیات بیم داشتند. او نسبت به جرج بوش به طور چشمگیری استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را حتی وقتی این عمل قانوناً مشکوک و کاملاً یک‌جانبه‌گرایانه بود، افزایش داد. از طرفی، اوباما اکراه زیادی برای استفاده از نیروی نظامی در موضوعاتی که به طور مستقیم منافع حیاتی آمریکا را تهدید نمی‌کند، داشت. او تمایل بسیار زیادی داشت که موضوع هسته‌ای ایران را از راه دیپلماتیک پیگیری کند تا جنگ مستقیم با ایران بیشتر منتقدان استراتژی منطقه‌ای باراک اوباما معتقدند که اوباما فاقد یک دید استراتژیک است، اما این استدلال، نادرست به نظر می‌رسد. سوال اصلی این پژوهش که به روش توصیفی است، اوباما چه سیاست و را در خاور میانه اجرا کرد؟ اوباما زمانی به مسند ریاست جمهوری نشست که ایمان داشت کاهش حجم عظیم تعهدات ‌نظامی و سرمایه‌گذاری سیاسی در غرب آسیا جزو منافع حیاتی امنیت ملی آمریکاست ، اشغال عراق و جنگ گسترده با تروریسم، ایالات ‌متحده را به‌خصوص در زمان بحران اقتصادی دچار مشکل کرد. متعادل‌سازی حضور آمریکا در منطقه، تنها به معنای کاهش حضور مادی نبود، بلکه همانطور که سوریه، لیبی و یمن نشان دادند، شامل اعمال سیاست خوددارانه نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Barack Obama's Doctrine and Foreign Policy in the Middle East and West Asia from the Perspective of His Critics (Dimensions and Approaches)

نویسندگان [English]

  • saeed jahangiri 1
  • ahmad saei 2
  • Mohadeseh mirzadeh 3
1 Ph.D. in Political Science, Issues of Iran, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 M.Sc. Student, Regional Studies, Middle East Trend, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

On Afghanistan, Obama accepted Joe Biden's proposed policy of not focusing on fighting the Taliban on the ground until they are a direct threat to the United States, and bombing al-Qaeda from the air. Obama promised to send special forces to kill bin Laden without the Pakistani government's permission, while the vice president and defense minister feared a high risk of the operation. He dramatically increased the use of drones over George W. Bush, even when it was legally dubious and completely unilateral. On the other hand, Obama was reluctant to use military force on issues that did not directly threaten America's vital interests. He was keen to pursue the Iranian nuclear issue diplomatically rather than waging a direct war with Iran Most critics of Barack Obama's regional strategy argue that Obama lacks a strategic vision, but that argument seems incorrect. The main question of this descriptive study is what policy did Obama implement in the Middle East? Obama took office when he believed that a massive reduction in military commitments and political investment in West Asia were vital to US national security, the occupation of Iraq, and the widespread war on terrorism, especially in times of economic crisis. Got in trouble. Balancing the US presence in the region did not only mean reducing its material presence, but also, as Syria, Libya and Yemen have shown, also includes pursuing a policy of restraint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • Security Strategy
  • West Asia
  • Iraq
  • Libya