نقش امانت‌داری در پیشرفت سیاسی-اجتماعی از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 حوزه علمیه رفسنجان

3 حوزه علمیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش امانت‌داری در آموزه‌های دین بر پیشرفت‌ سیاسی اجتماعی نگاشته شده است. یکی از اصول مهم‌ تربیتی اسلام حفظ امانت است، زیرا خدا انسان را با اراده و اختیار قرار داده تا با حفظ امانت الهی و با بهره‌مندی از آن به کمال که همان رشد و پیشرفت نهایی انسان است، دست یابد. بنابراین فرد امانت‌دار، به حفظ امانت در جهت رشد فردی و سیاسی-اجتماعی ایمان دارد. این جستار به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به آموزه‌های دینی امانت‌داری چه نقشی در پیشرفت سیاسی-اجتماعی ایفا می‌کند؟ و در فرضیه بر این امر تاکید شده است که طبق آموزه‌های اسلام، امانت‌داری دارای دو مصداق تعهد و تخصص است که به شایسته‌سالاری متخصصانه و شایسته‌سالاری متعهدانه و پیشرفت سیاسی-اجتماعی می‌انجامد و عدم التزام به هر کدام، جامعة اسلامی را به سوی عقب‌ماندگی می‌برد. نوآوری نوشته نیز در همین امر است که امانتداری را در پیوند تعهد و تخصص و پیشرفت سیاسی-اجتماعی و شایسته‌سالاری رصد کرده است. روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of fiduciary in socio-political development From the perspective of Quran and narrations

نویسندگان [English]

  • seyed Kazem Seyed Bagheri 1
  • Fatemeh ziaii 2
  • Masumeh ziyaii 3
1 دانشیار
2 Rafsanjan seminary
3 Rafsanjan seminary
چکیده [English]

The present study was written to explain the role of fiduciary duty in the teachings of religion on socio-political development. One of the important educational principles of Islam is to maintain trust, because God has placed man with the will and authority to achieve perfection, which is the final growth and progress of man, by maintaining divine trust and benefiting from it. Therefore, the trustee believes in maintaining the trust for personal and socio-political development. This article seeks to answer the question of what role does fiduciary play in socio-political development according to religious teachings? And in the hypothesis, it is emphasized that according to the teachings of Islam, fiduciary duty has two instances of commitment and expertise, which leads to professional meritocracy and committed meritocracy, and socio-political progress, and non-commitment to any Which leads the Islamic society to backwardness? It is in this writing that innovation has observed fidelity in relation to commitment, expertise, and socio-political progress and meritocracy. The method of this research is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran and hadiths
  • fidelity
  • socio-political progress
  • committed meritocracy
  • professional meritocracy