نویسنده = علوی راد، زهره
تعداد مقالات: 2
1. «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

سیدمحمدعلی تقوی؛ زهره علوی راد


2. «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی

دوره 4، شماره 6، بهار 1396، صفحه 41-66

سیدمحمدعلی تقوی؛ زهره علوی راد