نویسنده = محمد زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. چیستی نظام سلطه و چگونگی مقابله با آن (از دیدگاه مقام معظم رهبری)

دوره 5، شماره 9، بهار 1397، صفحه 213-251

علی محمد زاده؛ محمدعلی حسینی زاده