نویسنده = حسام قاضی، روژان
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ترکیه در مناقشات متعارضین در بحران سوریه

دوره 4، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 79-100

روژان حسام قاضی؛ مهدی نوری