نویسنده = قربی، سیدمحمدجواد
تعداد مقالات: 2
1. خصلت های جنگ نرم در عصر نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

سیدمحمدجواد قربی


2. خصلت‌های جنگ نرم در عصر نوین

دوره 4، شماره 6، بهار 1396، صفحه 110-143

سیدمحمدجواد قربی