1. جریانهای شیعی عراق و تحولات عراق جدید

آرش دانش مهر

دوره 7، شماره 16 ، بهار 1399

چکیده
  چکیدۀ مقاله : کشور عراق از زمان استقلال تا زمان اشغال (٢٠٠٣ م.) ائتلاف آمریکایی دارای حکومتهای پادشاهی ‌دیکتاتوری بود که جریانهای شیعه درآن نقشی نداشتند و بلکه سرکوب هم می‌شدند. اما با سقوط صدام، زمینه‌ و بستری برای جریانهای شیعه این کشور فرآهم شد تا در ساختار جامعه و دولت نقش داشته باشند؛ لذا، دولت‌سازی دموکراتیک را می‌توان اصلی‌ترین ...  بیشتر

2. جایگاه و نقش ولایت مطلقه فقیه در نظام اقتصادی اسلام: ارایه مدلی نو برای استقلال بانک مرکزی

نورالله صالحی

دوره 7، شماره 16 ، بهار 1399

چکیده
  نظریه ولایت فقیه تنها برخاسته از تفکر امام خمینی و برخی فقهای معاصر نظیر ملا احمد نراقی و مانند آنان نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیع پیشینه دیرینه ای دارد، و نخستین بار توسط خود پیشوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلیغ گردیده است. مهمترین موضوع در حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می کند ولایت فقیه می ...  بیشتر