1. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه

پویان بیگلری؛ جواد ریاحی

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1395، صفحه 35-51

چکیده
  یکی از پدیده­های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام  نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیدة شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می­بایست از ...  بیشتر

2. تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر رئالیسم کلاسیک

قاسم ترابی؛ محمدرضا صارمی

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1395، صفحه 53-70

چکیده
  بحران در اوکراین با برکناری رئیس‌جمهور و فعال شدن دوباره روسیه در عرصه نقش‌آفرینی در مسائل کی‌یف آغاز گردید. غرب، بحران اوکراین را انقلاب و روسیه آن را کودتا نامید. همین تضاد در نگرش، گویای وقوع احتمالی کشمکش‌های جدید میان غرب و روسیه بود. با جدا شدن کریمه از اوکراین و الحاق به روسیه، بزرگترین تنش‌ها میان غرب و مسکو پس از جنگ سرد ...  بیشتر

3. شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران زمینه‌های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول

مجتبی گراوند؛ ایرج سوری

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1395، صفحه 71-91

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی پیامدهای نظام مشروطه پارلمانی و زمینه‌های تاریخی انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی اول می‌باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، ساختارحاکم با باورهای سنتی خود در برابر تغییرات در مناسبات قدرت جایگزین دستخوش نابسامانی سیاسی گردید. عدم تطابق نظم سنتی با الگوهای جدید، فراهم نبودن شرایط عینی و ذهنی جامعه سبب بروز آشفتگی ...  بیشتر

4. مساله عدالت در آراء جان رالز و شهید بهشتی

مرتضی علویان؛ جمال مختاری

دوره 3، شماره 5 ، زمستان 1395، صفحه 93-105

چکیده
  در اداره ی جوامع بشری آن چه که بیش از سایر امور،  آموزه های اجتماعی و حکومتی را به خود معطوف نموده مقوله مهم و بنیادین «عدالت»است. از میان اندیشمندان لیبرال می توان به «جان رالز)»،(1921-2002م) اشاره کرد که در تلاش بود تا به گونه ای اصول لیبرالیسم و آرمان عدالت خواهی را جمع نموده و راهی برای جلوگیری از نابرابری بیابد. در میان متفکران ...  بیشتر