1. انقلاب اسلامی و دگرگونی ساختاری روحانیت شیعه

محمدحسین بادامچی

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، صفحه 9-25

چکیده
  چکیده عمده تحلیل‌گرانِ تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی، روحانیت شیعه را بر خلاف روحانیت اهل سنت، نهادی «متحد جامعه مدنی» و نه «متحد دولت» تلقی کرده‎اند. درواقع، جز در مواردی اندک در دوره‎های معدودی از اواخر صفویه و اوایل قاجار که پیوند نزدیکی میان «نهاد دین» و «نهاد دولت و سلطنت» پدید می‎آید، در باقی موارد، ...  بیشتر

2. شاخص‏ های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

سید مصطفی احمد زاده

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، صفحه 27-48

چکیده
    چکیده مقام معظم رهبری به‏ویژه در دهۀ اخیر بارها در سخنرانی‏هایشان عبارت «جوان مؤمن انقلابی» را به کار برده‏اند و با تبیین ویژگی‏های آن، الگوی ترازِ جوان در جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشیده‏اند. هدف این پژوهش دستیابی به شاخص‏های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی است؛ ازاین‎رو با تحلیل محتوای کیفی سخنان مقام معظم رهبری، ...  بیشتر

3. رابطه دین و سیاست در اندیشه سیاسی خواجه طوسی

داود محبی؛ ژاله غنی

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، صفحه 49-69

چکیده
  چکیده این مقاله ارتباط یا عدم ارتباط دیانت و سیاست در اندیشه خواجه طوسی را در کتاب سیاست نامه بررسی می‌‎کند.  سوال اصلی مقاله این است که رابطه بین دین و سیاست در نظام فکری خواجه چگونه سامان یافته است؟ در پاسخ به  سوال مذکور فرضیه مقاله این است که در اندیشه خواجه بین دین و سیاست یک ارتباط مستقیم وجود دارد؛ به طوری‌که خواجه در ...  بیشتر

4. تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003)

حسین کریمی فرد؛ یونس افشاری؛ علی رحیمی

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، صفحه 71-102

چکیده
  از دیدگاه جیمز روزنا برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی هر کشور باید به متغیرهایی در سطح داخلی(فرد،نقش،حکومت و جامعه) و در سطح بین المللی(سیستم )توجه نمود. روزنا کشورها را براساس میزان توسعه،رخنه پذیری فرهنگی،قدرت سیاسی،وضعیت اقتصادی و ماهیت ساختار اجتماعی تقسیم بندی می کند.در این پژوهش، تلاش می شود فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ترکیه ...  بیشتر

5. هویت حوزه‏ای و انقلابی ‏بودن به مثابه امر سیاسی

علیرضا زهیری

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، صفحه 103-132

چکیده
  چکیده انقلاب اسلامی و در پی آن، تأسیس نظام جمهوری اسلامی مناسبات جدیدی را در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و گفتمان نو پدید آورد که هدف آن، نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت بود. در گفتمان جدید، سازه‏های هویت از طریق الهیات سیاسی مبتنی بر اسلام شیعی ترسیم قدرتمندی از هویت شهروند مسلمان  را فراهم آورد که مورد پذیرش داوطلبانه بسیاری ...  بیشتر

6. بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران

ابوالقضل ذوالفقاری؛ حسین صابر دمیرچی؛ قاسم مشکینی

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، صفحه 171-209

چکیده
     هدف پژوهش حاضر، فهم و تفسیر محتوای مفهوم مردم در سخنان دکتر روحانی و دکتر احمدی نژاد در مراسمات 22 بهمن می باشد. سوال اصلی  نحوه ساخت یافتن مفهوم مردم به عنوان سوژه تاریخی و ماهیت رابطه آن با دولت مشروع، در سخنرانی جشن انقلاب می باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی جهت مشص نمودن وجوه معنایی متن، سپس قراردادن آنها در قالب کدهای ...  بیشتر