1. رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب

دوره 6، شماره 12 ، بهار 1398، صفحه 9-32

چکیده
  با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاسیس نظامی جدید، نظریه­پردازی دربارة حکومت اسلامی در اندیشه­های فقهی- سیاسی شیعه به موضوعی مهم تبدیل شد و همواره توجه به دو مفهوم ولی فقیه – جمهور و روابطشان در تبیین فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی را دارا می­باشد. آیت الله مصباح یزدی از اندیشمندانی است که فلسفه سیاسی جمهوری ...  بیشتر

2. پیشینه‌شناسی رابطه آزادی اندیشه و ارتداد در اندیشه معاصر

اکبر ساجدی

دوره 6، شماره 12 ، بهار 1398، صفحه 33-62

چکیده
  رابطه آزادی اندیشه و ارتداد بحث نوپایی است که مطالعات نظام‌مندی در این باره انجام نشده است. با این حال می­توان رد پایی از این مطلب را در آثار اندیشمندان اسلامی یافت. پژوهش حاضر با جمع­آوری و جمع­بندی نظرات دوازده تن از اندیشمندان معاصر در باب رفع تنافض ظاهری بین دفاع اسلام از آزادی اندیشه و جعل حکم اعدام برای مرتد، کوشیده است ...  بیشتر

3. رویکرد اسلامی- شیعی به صلح در روابط بین‌الملل

عسگر صفری

دوره 6، شماره 12 ، بهار 1398، صفحه 63-96

چکیده
  هدف این پژوهش در وهله اول بررسی مفهوم صلح و سازوکارهای دست‌یابی به آن از منظر رویکرد اسلامی به روابط بین‌الملل و به‌ویژه فقه شیعی و در وهله دوم مقایسه رویکرد اسلامی به صلح با دیدگاه‌هایی همچون رئالیسم و لیبرالیسم، مارکسیسم و نظریه‌های انتقادی در عرصه روابط بین‌الملل است. تمرکز اصلی این پژوهش بر فقه شیعی است، زیرا اعتقاد بر این ...  بیشتر

4. رویکرد دیپلماسی عمومی بریتانیا در قبال قرائت‌های سه‌گانه از اسلام در غرب آسیا

حجت اله نوری ساری

دوره 6، شماره 12 ، بهار 1398، صفحه 97-127

چکیده
  سه قرائت از اسلام به عنوان سه مدل­ حکومتی رقیب در منطقه غرب آسیا سعی دارند تا خود را به عنوان الگوی برتر معرفی کنند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ­گویی به این پرسش کلیدی به رشته تحریر درآمده است که «رویکرد دیپلماسی عمومی بریتانیا، با کدام خوانش­­ از اسلام در منطقه غرب آسیا انطباق بیشتری دارد و لندن توسعه کدام قرائت از اسلام را ترجیح ...  بیشتر

5. تحول مفهوم جهاد در میراث تصوف

رضا خراسانی؛ سلمان زارعی

دوره 6، شماره 12 ، بهار 1398، صفحه 129-148

چکیده
   در پژوهش پیش رو سعی شده است ضمن بررسی گذرای «منظومه مفاهیمی متصوفه» و «کشف سرنخ­های اصلی آن» به منظور پژوهش پیرامون «معنای جهاد از منظر متصوفه»، تفسیری نیز از «تحولات مفهوم جهاد در میراث تصوف» ارائه شود. برای دستیابی به هدف مذکور، از یک نظریه تفسیریِ مبتنی بر متد «توشی هیکو ایزوتسو» استفاده شده است؛ ...  بیشتر

6. اقتصاد سیاسی تحریم و تأثیر آن بر ساختارسیاسی تطبیقی دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک

حسین مسعودنیا؛ پیمان شیخ محمودی

دوره 6، شماره 12 ، بهار 1398، صفحه 149-183

چکیده
  درادبیات اقتصاد سیاسی، تحریم به عنوان یکی ازاصلی ترینابزارسیاست خارجی کشورها، همچنان نقش پررنگ خود را درقرن بیست ویکم حفظ کرده و بعنوان یک اهرم فشار قدرتمند از سوی قدرت­های بزرگ علیه سایر کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد. امروزه، تحریم به دلیل کم هزینه بودن نسبت به ابزارنظامی و به عنوان یک جایگزین مناسب، نقش حائزاهمیتی رادرسطح ...  بیشتر