1. زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری جریان‌های سلفی- تکفیری در جهان اسلام؛ راهکارهای مواجهه، چشم‌انداز آینده

مرتضی بابائی

دوره 6، شماره 13 ، تابستان 1398، صفحه 27-48

چکیده
  در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسلام گروه‌ها، جریان‌های فکری و افرادی بوده‌اند که مخالفان خود از سایر فرقه‌ها و مذاهب اسلامی را تکفیر و به بهانه‌های واهی آنان را از دین اسلام خارج و خون، مال و ناموس آنان را مباح دانسته‌اند. این پدیده مخرب که طلایه‌دار آن خوارج بودند، طی دو قرن اخیر در جریان‌های تندروی سلفی - تکفیری تجلی پیدا کرده است ...  بیشتر

2. هویت ملی ایران و مدرنیته

مجید عباس زاده مرزبالی؛ سید نصرالله حجازی

دوره 6، شماره 13 ، تابستان 1398، صفحه 49-72

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و تاثیر مدرنیته در هویت ملی ایران بود. بر این اساس، سوال اصلی تحقیق این است که مدرنیته از چه جایگاهی در هویت ملی ایران برخوردار بوده و چه تاثیری بر آن گذاشته است؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که مدرنیته علی‌‌رغم نداشتنِ ریشه‌ای پرقدمت در کشور ایران، به واقعیتی تاریخی و جریانی نیرومند ...  بیشتر

3. واکاوی نظریه الیتیسم و جایگاه نخبگان حکومتی در ایران دوره قاجار و پهلوی برمبنای نظریه نخبه‌گرایی موسکا

سعید جهانگیری؛ فرید سعیدی؛ اسماعیل بیات

دوره 6، شماره 13 ، تابستان 1398، صفحه 73-96

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه نخبگان حکومتی در عصر قاجار پهلوی براساس نظریه نخبه‌گرایی در روند توسعه یافتگی ایران بود. در این راستا تلاش شد به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عوامل و کنشگرهایی، زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ پژوهش بر این فرض استوار گردید که عواملی از ...  بیشتر

4. اقتصاد مقاومتی (نسخه معاصر اقتصاد اسلامی) در عملیاتی‌کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نورالله صالحی آسفیجی؛ فاطمه عطایی چترودی

دوره 6، شماره 13 ، تابستان 1398، صفحه 97-120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این بود که نشان دهد چگونه با استفاده از اقتصاد مقاومتی می‌توان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را اجرایی کرد. در این پژوهش با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و بهره‌گیری از منویات مقام معظم رهبری تلاش شد که الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی تفضیلی در حوزه پیشرفت اقتصادی معرفی شود. با روش توصیفی- تحلیلی نشان ...  بیشتر

5. نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات

زهره محمدی؛ محمد باوندپوری؛ محمد رحیم عیوضی

دوره 6، شماره 13 ، تابستان 1398، صفحه 121-150

چکیده
  پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و بهره‌گیری از تکنیک آینده‌‌پژوهی و رویکرد سناریو‌‌نگاری درصدد بررسی عوامل نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات سال1400 بود. نتایج حاکی از آن است که عدم نهادینگی احزاب در ایران، تاثیرات ذیل را بر آینده انتخابات سال 1400 خواهد داشت که در قالب چند سناریو قابل طرح است: اول، گزینش افراد ...  بیشتر

6. بررسی مقایسه ای رویکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران پیرامون پرونده هسته ای (1397-1376 )

رحیم پیری؛ علیرضا رضایی

دوره 6، شماره 13 ، تابستان 1398

چکیده
  بدون شک ‌پرونده هسته‌ای‌ ،مهمترین موضوع سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌اسلامی ایران درسه دهه ی گذشته است ‌که سیاست داخلی‌وخارجی‌آ ن هارا تحت تاثیر قرار داده ودر این میان بازیگران خارجی بویژه قدرت های بزرگ ‌درروند شکل‌گیری ‌وتبدیل بعد فنی- حقوقی‌آن به پرونده‌ای سیاسی- امنیتی،نقشی ‌بی‌بدیل واساسی داشته‌اند که تاکنون -آثاروپیامدهای ...  بیشتر