نویسنده = ���������������������� ������ �������� ������
بررسی روش‌شناسی هرمنوتیک قصدگرای اسکینر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-178

10.2783.4999/QJPR.2002.1103.036

سید محمد رضا محمودپناهی