نویسنده = �������������������� ����������������
بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1396، صفحه 171-209

10.2783.4999/QJPR.2003.1108.086

ابوالقضل ذوالفقاری؛ حسین صابر دمیرچی؛ قاسم مشکینی