نویسنده = سعید جهانگیری
بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت‌فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 56-76

10.2783.4999/PRIW.2022.1133.1.24.3

سعید جهانگیری؛ سپیده میرزائی؛ کیاوش هوشمندی