نویسنده = ���������������� ������
رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-32

10.2783.4999/QJPR.2003.1101.001

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب