نویسنده = �������������� ����������
جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 33-54

10.2783.4999/QJPR.2011.1101.013

مرتضی علویان؛ ملیحه نیکروش