کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 156-131

10.2783.4999/QJPR.2003.1115.105

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور


ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 39-58

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.122

قدرت احمدیان؛ محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ سجاد احمدیان