سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 7-8


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 7-8

ناصر پورحسن


انقلاب اسلامی و دگرگونی ساختاری روحانیت شیعه

دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 9-25

محمدحسین بادامچی


تبارشناسی و برابرنهاد نظریه‌ی جاهلیت مدرن در اندیشه سیاسی آیت‌ا... خامنه‌ای

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1397، صفحه 9-45

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه


بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران

دوره 5، شماره 10، تیر 1397، صفحه 9-37

علی شیرخانی؛ مهدی رحیمی


رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی

دوره 6، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 9-32

علی شیرخانی؛ محمدرضا عبداله نسب


ترتیبات سیاسی- امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 9-31

نوذر شفیعی؛ شهریار فرجی نصیری


ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت

دوره 5، شماره 10، تیر 1397، صفحه 39-58

قدرت احمدیان؛ محمد شمس الدین عبداللهی نژاد؛ سجاد احمدیان


«خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی

دوره 4، شماره 6، خرداد 1396، صفحه 41-66

سیدمحمدعلی تقوی؛ زهره علوی راد


جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 33-54

مرتضی علویان؛ ملیحه نیکروش


دوره مدرن و دشواره تفسیر گزاره‌های اخلاقی شریعت

دوره 2، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-76

سید محسن آل غفور؛ مهدی چلوی