بحران فلسطین در اندیشه‌ی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 103-130

10.2783.4999/CSIW.2306.1265.4.27.5

سعید قربانی؛ محمد فکری؛ محمد جواد فتحی


چالش‌های ائتلاف اسلامگرایان و سکولارها در تونس و ظهور اقتدارگرایی پس از بیداری اسلامی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 115-134

10.27834/CSIW.2310.1297.2.29.3

احسان شاه ابراهیم؛ حمید احمدی؛ سید اسدالله اطهری


تحول مفهوم جهاد در میراث تصوف

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 129-148

10.2783.4999/QJPR.2003.1105.005

رضا خراسانی؛ سلمان زارعی


اصول و مؤلفه‌های سیاست خارجی مطلوب در اندیشه شهید مطهری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 135-155

10.2783.4999/PRIW.2308.1289.1.24.5

علی باقری دولت ابادی؛ امین درخشان مقدم


امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای

دوره 5، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 156-131

10.2783.4999/QJPR.2003.1115.105

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور


علل اقتصاد سیاسی ایران در پذیرش قطعنامه 598

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 171-212

10.2783.4999/QJPR.2003.1109.104

مهدی محمدنیا؛ گلناز میرعالی


سلفی گری از معنا تا برداشت‌های نادرست مبانی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 173-155

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.155

محمود علیپور گرجی؛ شادی شعبانی‌کیا


خصلت‌های جنگ نرم در عصر نوین

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 110-143

10.2783.4999/QJPR.2003.1106.065

سیدمحمدجواد قربی


نهادینه نشدن احزاب در ایران و تاثیر آن بر آینده انتخابات

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 121-150

10.2783.4999/QJPR.2003.1106.05

زهره محمدی؛ محمد باوندپوری؛ محمد رحیم عیوضی


تحلیل بحران‌های امنیتی خاورمیانه در افق 2035

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 123-145

10.27834/CSIW.2312.1320.3.30.6

محمدرضا محمدی؛ سید حمزه صفوی؛ علیرضا ثمودی


بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 125-146

10.2783.4999/QJPR.2003.1107.076

رشید رکابیان؛ مهدی پادروند؛ داریوش هوشمند ننه کران


بررسی روش‌شناسی هرمنوتیک قصدگرای اسکینر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-178

10.2783.4999/QJPR.2002.1103.036

سید محمد رضا محمودپناهی


ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 175-196

10.2783.4999/QJPR.2003.1110.166

مسعود پورفرد؛ محمد باقری؛ علیرضا نایج


چیستی نظام سلطه و چگونگی مقابله با آن (از دیدگاه مقام معظم رهبری)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 213-251

10.2783.4999/QJPR.2003.1109.105

علی محمد زاده؛ محمدعلی حسینی زاده