1. هویت حوزه‏ای و انقلابی ‏بودن به مثابه امر سیاسی

علیرضا زهیری

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، ، صفحه 103-132

چکیده
  چکیده انقلاب اسلامی و در پی آن، تأسیس نظام جمهوری اسلامی مناسبات جدیدی را در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و گفتمان نو پدید آورد که هدف آن، نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت بود. در گفتمان جدید، سازه‏های هویت از طریق الهیات سیاسی مبتنی بر اسلام شیعی ترسیم قدرتمندی از هویت شهروند مسلمان  را فراهم آورد که مورد پذیرش داوطلبانه بسیاری ...  بیشتر

2. شاخص‏ های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

سید مصطفی احمد زاده

دوره 4، شماره 8 ، زمستان 1396، ، صفحه 27-48

چکیده
    چکیده مقام معظم رهبری به‏ویژه در دهۀ اخیر بارها در سخنرانی‏هایشان عبارت «جوان مؤمن انقلابی» را به کار برده‏اند و با تبیین ویژگی‏های آن، الگوی ترازِ جوان در جمهوری اسلامی ایران را به تصویر کشیده‏اند. هدف این پژوهش دستیابی به شاخص‏های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی است؛ ازاین‎رو با تحلیل محتوای کیفی سخنان مقام معظم رهبری، ...  بیشتر

3. حوزه‎های علمیه و نشر ارزش‏های انقلابی در بستر حقوق بین‎المللی ارتباطات

کمال اکبری

دوره 4، شماره 7 ، پاییز 1396، ، صفحه 101-123

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران دارای جلوه‏های انسان‏ساز و بیدارگر در درون و بیرون مرزهای جغرافیایی کشور بوده است و برای اینکه اصول و ارزش‏های انسانی آن بتواند در دل‏ها قرار گیرد، نیازمند تبیین و نظریه‏‎پردازی در حوزه‎های ارسال پیام، اقناع و مخاطب‏شناسی و فهم موارد قطع ارتباط و پارازیت است. ظهورعصرتکنولوژیارتباطاتکهسرعتانتقالپیامرابههمراهداشته ...  بیشتر