تماس با ما

شماره تماس: ۰۹۰۲۱۰۰۲۰۴۴ دکتر مهدی محمدنیا (مدیر داخلی)

از شنبه تا چهار شنبه ساعت   ۱۵-۱۳

دفتر فصلنامه سیاست پژوهی

 

ایمیل مجله:

 

 

 

siasatpajoohi202@gmail.com

 


CAPTCHA Image