نمایه نویسندگان

آ

 • آل غفور، سید محسن دوره مدرن و دشواره تفسیر گزاره‌های اخلاقی شریعت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 35-76]

ا

 • ابراهیمی، شهروز رویکرد عربستان سعودی در قبال تحولات مردمی یمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوطالبی، مهدی جلوه‌های انقلابی‌گری در حوزه‌های علمیه قبل از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی دوره قاجار) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 73-112]
 • احمدی، ابراهیم واکاوی نقش حفره‌های دولتی پاکستان بر واگرایی قومی بلوچ‌ها در ایران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 57-79]
 • احمدی، حمید قانون‌خواهی (شکل‌گیری مفهوم نظم) در اندیشۀ روشنفکران ایران سدۀ نوزدهم [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 113-145]
 • احمدیان، سجاد ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 39-58]
 • احمدیان، قدرت ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 39-58]
 • احمد زاده، سید مصطفی شاخص‏ های طلبۀ جوان مؤمن انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 27-48]
 • اخوان، منیره جایگاه ایران در روند همگرایی آسیایی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 81-99]
 • ازغندی، علیرضا سیری بر هویت طبقه متوسط جدید طی سه دهه بعد از انقلاب در ایران [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 85-121]
 • افشاری، یونس تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 71-102]
 • اکبری، سمیرا تحلیل راهبرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 109-142]
 • اکبری، کمال حوزه‎های علمیه و نشر ارزش‏های انقلابی در بستر حقوق بین‎المللی ارتباطات [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 101-123]
 • امیری، علی ژئوکالچر، سلفی‌گری و ژئوپولیتیک در ایران [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 59-94]

ب

 • بادامچی، محمدحسین انقلاب اسلامی و دگرگونی ساختاری روحانیت شیعه [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 9-25]
 • باقری، محمد ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 175-196]
 • باقری، محمد نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 75-103]
 • باقری دولت آبادی، علی نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 75-103]
 • بصارتی، علی مطالعه قطبیت‌های ایدئولوژیکی در گفتمان‌های سیاسی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 101-116]
 • بیگلری، پویان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 35-51]

پ

 • پادروند، مهدی بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 125-146]
 • پوراحمدی میبدی، حسین جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان سعودی در قبال ایران [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 105-129]
 • پورحسن، ناصر سخن سردبیر [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 7-8]
 • پورحسن، ناصر فرایند هژمونی گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی از خرداد 1342 تا خرداد 1360 [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 157-181]
 • پورفرد، مسعود ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 175-196]

ت

 • تارا، علیرضا تحلیل راهبرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 109-142]
 • ترابی، قاسم تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع‌گرایی تدافعی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 61-90]
 • ترابی، قاسم تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر رئالیسم کلاسیک [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 53-70]
 • تقوی، سیدمحمدعلی «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی، سیدمحمدعلی «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 41-66]

ج

 • جان پرور، محسن تحلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران اسلامی به‌عنوان سُکان‌دارِ قدرت منطقه‌ای در نظام جهانی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 53-78]
 • جلیلی، بهنام فرایند هژمونی گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی از خرداد 1342 تا خرداد 1360 [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 157-181]

چ

 • چلوی، مهدی دوره مدرن و دشواره تفسیر گزاره‌های اخلاقی شریعت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 35-76]

ح

 • حافظی، مرتضی بازتاب منازعه گفتمانی در سه‌گانه سیمین دانشور از ایده به خود آمدن تا استعاره‌های پساانقلابی [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 1-34]
 • حسام قاضی، روژان جایگاه ترکیه در مناقشات متعارضین در بحران سوریه [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 79-100]
 • حسینی زاده، محمدعلی چیستی نظام سلطه و چگونگی مقابله با آن (از دیدگاه مقام معظم رهبری) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 213-251]

خ

 • خداداد، مهدی تحلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران اسلامی به‌عنوان سُکان‌دارِ قدرت منطقه‌ای در نظام جهانی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 53-78]
 • خراسانی، رضا تحول مفهوم جهاد در میراث تصوف [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 129-148]
 • خلیل طهماسبی، نوذر قانون‌خواهی (شکل‌گیری مفهوم نظم) در اندیشۀ روشنفکران ایران سدۀ نوزدهم [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 113-145]

د

 • دارابی، علی حوزه‏ های علمیه و ضرورت اهتمام به فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 9-27]
 • درج، حمید رویکرد عربستان سعودی در قبال تحولات مردمی یمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • درخشه، جلال مقایسه تطبیقی آراء و اندیشه های سید قطب و امام خمینی (ره) پیرامون حکومت اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 9-34]
 • دلاور، حسین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ عاملی در موازنه نرم در روابط با آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 31-55]

ذ

 • ذیلابی، نگار امکان یا امتناع جنبش‌های اجتماعی (انقلاب-های مردمی) علیه حاکمیت در اندیشه سیاسی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 41-60]
 • ذوالفقاری، ابوالقضل بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 171-209]

ر

 • ریاحی، جواد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 35-51]
 • رحیمی، علی تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 71-102]
 • رحیمی، مهدی بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 9-37]
 • رستمی، فرزاد تحلیل راهبرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، فرزاد تحلیل راهبرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 109-142]
 • رضاپور، دانیال امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 156-131]
 • رکابیان، رشید بررسی سیاست خارجی آمریکا در بحران سوریه [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 125-146]

ز

 • زارعی، سلمان تحول مفهوم جهاد در میراث تصوف [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 129-148]
 • زهیری، علیرضا هویت حوزه‏ای و انقلابی ‏بودن به مثابه امر سیاسی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 103-132]

س

 • ساجدی، اکبر پیشینه‌شناسی رابطه آزادی اندیشه و ارتداد در اندیشه معاصر [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 33-62]
 • سیفی، عبدالمجید امنیت انرژی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 129-151]
 • سیمبر، رضا امنیت فرهنگی از منظر آیت ا... خامنه ای [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 156-131]
 • سوری، ایرج شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران زمینه‌های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 71-91]
 • سوری، ایرج آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوری، ایرج شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران: زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوری، ایرج آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 9-40]
 • سوری، محمد علی آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوری، محمد علی آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 9-40]

ش

 • شیخ محمودی، پیمان اقتصاد سیاسی تحریم و تأثیر آن بر ساختارسیاسی تطبیقی دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 149-183]
 • شیرخانی، علی بررسی انتقادی موافقان فرا تجدد در ایران [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 9-37]
 • شیرخانی، علی رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 9-32]
 • شریعتی، شهروز تبارشناسی و برابرنهاد نظریه‌ی جاهلیت مدرن در اندیشه سیاسی آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 9-45]
 • شعبانی‌کیا، شادی سلفی گری از معنا تا برداشت‌های نادرست مبانی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 173-155]
 • شفیعی، نوذر ترتیبات سیاسی- امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-31]

ص

 • صابر دمیرچی، حسین بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 171-209]
 • صارمی، محمدرضا تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر رئالیسم کلاسیک [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 53-70]
 • صفری، عسگر رویکرد اسلامی- شیعی به صلح در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 63-96]

ط

 • طاهری، ابوالقاسم امنیت انرژی و نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 129-151]
 • طهماسبی، نوذر خلیل ملت و ملی گرایی در نگاه انتقادی آنتونی دی.اسمیت (رویکرد جامعه شناسی تاریخی): مطالعه‌ی موردی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 9-40]

ع

 • عباسی، مجید سیاست خارجی روسیه در قبال رشد سلفی‌گری در خاورمیانه [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 137-174]
 • عباس زاده مرزبالی، مجید چالش‌های هویت ملی در عصر جهانی‌شدن(با نگاهی به ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس زاده مرزبالی، مجید چالش‌های هویت ملی در عصر جهانی‌شدن(با نگاهی به ایران) [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 67-108]
 • عباس زاده مرزبالی، مجید تاثیر ساختار اقتصادِ رانتی در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی در عصر پهلوی دوم [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 35-74]
 • عباسی شاهکوه، مهدی تبارشناسی و برابرنهاد نظریه‌ی جاهلیت مدرن در اندیشه سیاسی آیت‌ا... خامنه‌ای [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 9-45]
 • عبداللهی نژاد، محمد شمس الدین ریشه‌یابی خشونت‌های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (56-1352) در پرتو آراء ‌هانا آرنت [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 39-58]
 • عبداله نسب، محمدرضا رابطه ولایت و جمهوریت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 9-32]
 • عیسی نیا، رضا ظرفیت سنجی سیاست در آثار عطار بویژه در منطق الطیر [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 197-221]
 • عصاری، احمدرضا سیاست خارجی روسیه در قبال رشد سلفی‌گری در خاورمیانه [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 137-174]
 • علیپور گرجی، محمود سلفی گری از معنا تا برداشت‌های نادرست مبانی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 173-155]
 • علویان، مرتضی جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-54]
 • علویان، مرتضی مساله عدالت در آراء جان رالز و شهید بهشتی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 93-105]
 • علوی راد، زهره «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوی راد، زهره «خویشتن مقید»؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 41-66]

غ

 • غنی، ژاله رابطه دین و سیاست در اندیشه سیاسی خواجه طوسی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 49-69]

ف

 • فراتی، عبدالوهاب مقدمه‌ای بر نظریه اسلامی روابط بین الملل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 105-128]
 • فرجی نصیری، شهریار ترتیبات سیاسی- امنیتی در جنوب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-31]
 • فلاح نژاد، علی ژئوکالچر، سلفی‌گری و ژئوپولیتیک در ایران [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 59-94]
 • فلاح نژاد، علی سیری بر هویت طبقه متوسط جدید طی سه دهه بعد از انقلاب در ایران [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 85-121]

ق

 • قیاسی، صابر جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان سعودی در قبال ایران [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 105-129]
 • قاسمیان، علی تحلیلی بر ظرفیت‌های استراتژیکی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با راهبردهای جنگ نرم آمریکا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 115-143]
 • قائمی، یاسر جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان سعودی در قبال ایران [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 105-129]
 • قربی، سیدمحمدجواد خصلت های جنگ نرم در عصر نوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربی، سیدمحمدجواد خصلت‌های جنگ نرم در عصر نوین [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 110-143]
 • قربانی، آرش تحلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران اسلامی به‌عنوان سُکان‌دارِ قدرت منطقه‌ای در نظام جهانی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 53-78]

ک

 • کریمی فرد، حسین بررسی سیاست خارجی بازرگان براساس مولفه های هویت ملی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 77-115]
 • کریمی فرد، حسین تبیین سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر نظریه جیمز روزنا (2017-2003) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 71-102]

گ

 • گراوند، مجتبی شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران زمینه‌های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 71-91]
 • گراوند، مجتبی آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گراوند، مجتبی شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران: زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول [(مقالات آماده انتشار)]
 • گراوند، مجتبی آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی [دوره 4، شماره 6، 1396، صفحه 9-40]

ل

 • لک زایی، شریف عدالت در اندیشه سیاسی امام موسی صدر [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 154-123]

م

 • محبی، داود رابطه دین و سیاست در اندیشه سیاسی خواجه طوسی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 49-69]
 • محمدی، حمیدرضا واکاوی نقش حفره‌های دولتی پاکستان بر واگرایی قومی بلوچ‌ها در ایران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 57-79]
 • محمدیان، علی تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع‌گرایی تدافعی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 61-90]
 • محمد زاده، علی چیستی نظام سلطه و چگونگی مقابله با آن (از دیدگاه مقام معظم رهبری) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 213-251]
 • محمدی عزیز آبادی، مهدی بررسی حل دو بحران‌ آذربایجان (1945) و انرژی (4-1973) بر اساس نظریه نظام جهانی جان فوران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 9-29]
 • محمدنیا، مهدی بررسی تطبیقی سیاست خارجی دولت های اصول گرا و اعتدال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 175-204]
 • محمدنیا، مهدی علل اقتصاد سیاسی ایران در پذیرش قطعنامه 598 [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 171-212]
 • محمودپناهی، سید محمد رضا بررسی روش‌شناسی هرمنوتیک قصدگرای اسکینر [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 145-178]
 • مختاری، جمال مساله عدالت در آراء جان رالز و شهید بهشتی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 93-105]
 • مختاری، علی بررسی حل دو بحران‌ آذربایجان (1945) و انرژی (4-1973) بر اساس نظریه نظام جهانی جان فوران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 9-29]
 • مرادی، مجید تحول‏آفرینی در تجربه امام موسی صدر و علامه فضل‎ا... [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 29-59]
 • میرعالی، گلناز علل اقتصاد سیاسی ایران در پذیرش قطعنامه 598 [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 171-212]
 • مسعودنیا، حسین اقتصاد سیاسی تحریم و تأثیر آن بر ساختارسیاسی تطبیقی دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 149-183]
 • مشکینی، قاسم بررسی کیفی محتوای رابطه مردم به مثابه سوژه تاریخی و دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 171-209]
 • مصفا، نسرین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ عاملی در موازنه نرم در روابط با آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 31-55]
 • مقیمی، غلام حسن مؤلفه‌های روش اجتهادی امام خمینی و نقش آن در تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسایل سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]

ن

 • نایج، علیرضا ریشه‌ها، عوامل شکل‌گیری و عاقبت طاغوت از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 175-196]
 • نایج، علیرضا نقش عادت‌واره‌های قوم پشتون در بازتولید قدرت طالبان [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 75-103]
 • نجاتی، حمزه مقایسه تطبیقی آراء و اندیشه های سید قطب و امام خمینی (ره) پیرامون حکومت اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 9-34]
 • نجف زاده، مهدی بازتاب منازعه گفتمانی در سه‌گانه سیمین دانشور از ایده به خود آمدن تا استعاره‌های پساانقلابی [دوره 5، شماره 11، 1397، صفحه 1-34]
 • نژاد ایران، محمد بررسی مفهوم قدرت و امرسیاسی در نظریه‌های گفتمان [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 91-114]
 • نظری، علی اشرف ملت و ملی گرایی در نگاه انتقادی آنتونی دی.اسمیت (رویکرد جامعه شناسی تاریخی): مطالعه‌ی موردی ایران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 9-40]
 • نیکروش، ملیحه جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-54]
 • نوری، مهدی جایگاه ترکیه در مناقشات متعارضین در بحران سوریه [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 79-100]
 • نوری ساری، حجت اله رویکرد دیپلماسی عمومی بریتانیا در قبال قرائت‌های سه‌گانه از اسلام در غرب آسیا [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 97-127]

ه