چالش‌های هویت ملی در عصر جهانی‌شدن(با نگاهی به ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

به‌طور کلی اگر هویت ملی را به‌معنای آگاهی و احساس تعلق و وفاداری اعضای یک جامعه نسبت به اجتماع ملی و عناصر سازنده آن و همچنین عاملی مهم در ایجاد وحدت و همبستگی ملی در جامعه در نظر بگیریم، امروزه فرایند جهانی‌شدن به‌عنوان فرایندی همه-گستر و یکپارچه، آن را در بسیاری از جوامع از جمله ایران با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بر این اساس، سئوال اساسی مقاله‌ این است که، فرایند جهانی‌شدن چگونه هویت ملی بسیاری از جوامع از جمله ایران را با چالش‌هایی مواجه نموده است و دولت ایران چگونه می‌تواند با این چالش‌‌ها مقابله کرده و از بروز بحران هویت ملی جلوگیری نماید؟ فرضیه مقاله این است که، جهانی‌شدن توانسته است از طریق ابزارهایی چون اینترنت، موجبات تضعیف کارویژه‌های سنتی هویت‌سازی دولت‌های ملی، شکل‌گیری هویت‌های فراملی و چندپاره، و تقویت هویت‌های فروملی(قومی) را فراهم نموده و ازاین‌رو بر احساس تعلق‌خاطر و وفاداری اعضای جوامع نسبت به هویت ملی‌شان تاثیر گذاشته و کشورها را با مسئله بحران هویت ملی مواجه نماید. نکته مهم در این‌جا این است که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد، به‌‌طوری‌که هویت ملی آن هم با چالش‌های فوق مواجه گشته است. اما با تمامی این‌ها، دولت ایران می‌تواند با اتخاذ تدابیری چون: مواجهه منطقی با فرایند جهانی‌شدن، به‌کارگیری سیاست وحدت در عین کثرت، و غیره، از هویت ملی کشور صیانت نموده و از بروز بحران در این حوزه جلوگیری نماید. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of National Identity in the Age of Globalization (Having a Glance to Iran)

نویسنده [English]

  • majid abbaszadeh marzbali
چکیده [English]

In general, considering national identity as people`s awareness and feeling of belonging and loyalty to national community and its constituents and also as a key factor to shaping national unity and solidarity, it can be said that nowadays, in many societies including Iran, it has challenged by the extensive process of globalization. Hence, as the central question, the present paper addresses the ways that the above-mentioned transformation has been occurred and, moreover, the ways that Iranian state might be able to confront with challenges and prevent national identity bring in crisis. In this regard, the paper hypothesize that the globalization process, introducing instruments like Internet to the society, has led to weakening the national states’ traditional / conventional functions of identity- forming, to emergence of supranational and hybrid identities, and to prompting subnational and ethnic identities. Consequently, globalization has brought the crisis in national identity to countries, owing to having negative impact on people`s feeling of belonging to their national identity; like many others, Iran has faced up to such problem. Nevertheless, Iranian state might be able to overcome the crisis by making prudent decisions such as reasonable encounterance with the process of globalization, adapting the politics of concurrent ‘unity and plurality’. To explain these, the paper takes advantage of a descriptive- analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • Iranian National Identity
  • Globalization
  • Internet
  • Crisis of National Identity