کلیدواژه‌ها = بحران
شکل‏‌گیری منطقه‏‌ی زوپا بین ایران و ترکیه در بحران سوریه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 27-49

10.27834/CSIW.2312.1327.4.31.2

حمید احمدی نژاد؛ سجاد قیطاسی؛ شهره پیرانی


تحلیل بحران‌های امنیتی خاورمیانه در افق 2035

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 123-145

10.27834/CSIW.2312.1320.3.30.6

محمدرضا محمدی؛ سید حمزه صفوی؛ علیرضا ثمودی


بحران فلسطین در اندیشه‌ی آیت‌الله بروجردی و امام خمینی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 103-130

10.2783.4999/CSIW.2306.1265.4.27.5

سعید قربانی؛ محمد فکری؛ محمد جواد فتحی