اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 296
تعداد پذیرش 83
تعداد عدم پذیرش 101

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 154
تعداد مشاهده مقاله 71099
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 65960
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 163 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 261 روز
درصد پذیرش 28 %