اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 403
تعداد پذیرش 104

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 174
تعداد مشاهده مقاله 88476
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78351
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 122 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 142 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 221 روز
درصد پذیرش 26 %