تماس با ما

شماره تماس دفتر فصلنامه 

۰۶۶-۴۲۴۶۸۳۲۰   داخلی ۳۵۳

 

دبیر تخصصی: 09021002044

دکتر مهدی محمدنیا

 

زمان پاسخگویی: از یک شنیه تا چهار شنبه ساعت   ۱۵-۱۳

ایمیل نشریه:  BohranPajohi@gmail.com


CAPTCHA Image