درباره نشریه

نشریه سیاست پژوهی جهان اسلام با مجوز انتشار به شماره ثبت ۹۳/۱۴۹۵۱ از سال ۱۳۹۳ با دسترسی باز با صاحب امتیازی دانشگاه آیت آ... العظمی بروجردی(ره) منتشر می شود. این نشریه از سال ۱۳۹۳ تا انتهای ۱۴۰۰ با عنوان «سیاست پژوهی» منتشر می گردید؛ اما در راستای تخصصی کردن نشریه و در چارچوب آیین نامه جدید نشریات علمی، با عنوان جدید «سیاست پژوهی جهان اسلام» منتشر می‌شود. این نشریه از زمان انتشار تا کنون با توجه به مستندات آماری قابل دسترسی در سامانه نشریه، ‌بسیار مورد توجه و استقبال نویسندگان و پژوهشگران محترم قرار گرفته است.     این نشریه در ادامه رسالت علمی خود تلاش دارد تا در پایگاه های معتبر داخلی و بین المللی نمایه گردد. نشریه سیاست پژوهی جهان اسلام در ارزیابی مقالات از نرم افزار مشابهت‌یاب برای رعایت اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر مقالات (COPE)  و داوری دوسو ناشناس (Double Blind Peer Review) استفاده می نماید و موضوعات تخصصی در حوزه جهان اسلام را پوشش می دهد.