اصول اخلاقی انتشار مقاله

«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین‌نامه اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید».


اصول اخلاقی انتشار مقاله

به باور "بحران پژوهی جهان اسلام" تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کارکنان مجله، داوران و سایرین) می‌بایست قوانین و منشور اخلاقی فصلنامه را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند.


وظایف نویسندگان:

  • مقالات باید حاصل کار پژوهشی _ علمی نویسنده یا نویسندگان باشند.
  • از هرگونه سرقت علمی پرهیز شود و به ‏طور جدی اصول و قواعد کار علمی در زمینه پژوهش رعایت گردد.
  • ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است.
  • هنگام ارسال مقاله، نباید مقاله یا بخشی از آن در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم‏زمان در جریال داوری و یا چاپ باشد.
  • نویسنده یا نویسندگان معتقد به منافع و امنیت ملی باشند و الزامات آن را در کار پژوهشی خود رعایت کنند.
  • مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسنده و یا نویسندگان است.
  • نویسنده یا نویسندگان در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند، حتماً نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
  • کلیه نویسندگان محترم لازم است هنگام ارسال مقاله، فرم تعارض منافع و فرم تعهد اخلاقی  را نیز از از صفحه اول سایت دانلود کرده و از طریق فایل های پیوست، ارسال فرمایند. 
  • و...

 وظایف کارکنان فصلنامه:

  • کارکنان فصلنامه نیز الزامات قانونی که بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط وزارت علوم تعیین‌شده است یا در آینده تعیین خواهد شد، تبعیت می‌کند.
  • دست‏اندرکاران فصلنامه متعهد به بررسی بی‌‏طرفانه مقالات هستند و تنها بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی حرف‌ه‏ای، مقالات را بررسی و ارزیابی می‏‌کنند.
  • هیچ‏گونه تبعیضی (نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و...) در مراحل مختلف دریافت و ارزیابی مقالات اعمال نمی‌‏کنند.
  • اگر هر یک از مقالات مندرج در نشریه، از حیث شیوه انجام پژوهش، یافته‌ها و اعتبار مورد تشکیک قرار گیرند، کارمند مربوطه ابتدا با نویسنده (نویسنده مسئول) تماس گرفته و از آن‌ها درخواست می‌کند که به موارد مطروحه پاسخ دقیقی بدهند.
  • تحت هر شرایطی اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند. مانند: سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه، داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر و سایرین کاملاً محرمانه بوده و از آن‌ها محافظت می‌شود.