جنگ نرم و رویکرد نرم افزاری امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

هسته مرکزی روابط بین‌الملل فراتر از امنیت و راه‌های تحصیل آن توسط بازیگران بین‌المللی، مربوط به حوزه جنگ، تهدید به جنگ و راهبردهای پدافندی علیه آن است. از این‌رو، بحث جنگ و اشکال متنوع آن بر محیط بین‌المللی سایه افکنده و عناصر و مفاهیمی همچون «امنیت» را تحت تأثیر قرار داده است، به گونه‌ای که امنیت و مشتقات آن تحت تأثیر چهره‌های ژانوسی جنگ میان دولت‌ها هستند. پرسش اساسی دراین نوشتار این است که تحول جنگ از رویکرد کلاسیک به رویکرد نرم‌افزاری و نوین چه تأثیری بر تحول گفتمانی امنیت داشته است؟ بر این اساس، فرضیه پژوهش که عبارت است از تغییر شیوه‌های جنگ از سخت به نرم، بستر‌های تغییر امنیت از کلاسیک به سوی امنیت نرم را سبب شده و دگرگونی اساسی را در حوزه امنیتی فراهم آورده است و این حرکت با توجه به منطق جنگ‌های نرم ‌افزارانه یک ضرورت و الزام محسوب می‌شود. کاهش گرایش نظامی در جنگ‌های نوین، دامنه تهدیدات امنیتی علیه کشور هدف را فزونی بخشیده است به گونه‌ای که تأمین امنیت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی ضروری گشته است و به همین خاطر توجه به امنیت نرم در قبال جنگ نرم که تهدیداتی در تمامی سطوح غیر نظامی را به همراه دارد الزامی است. در این پژوهش برای اثبات فرضیه‌ها و پاسخ‌دهی به سؤالات، از روش اسنادی و با رویکردی پژوهشی و تحلیلی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft War and The Software Approach to Security

نویسندگان [English]

  • Morteza Alaviyan 1
  • Malihe Nikrosh 2
1 Assistant Professor of Political Science, University of Mazandaran
2 M. A. Political Science, University of Mazandaran
چکیده [English]

  The central core of international relations is more than just considering security and methods to access it through international actors, war, threatening to war, and defending approaches against it. So the war issue and its different forms affected international atmosphere and the concept of “security”, so security is influenced by different forms of war between governments. The main question in this article is that what kinds of consequences the change in classic view to war into a more software like approach has in the discourse of security. This article hypothesizes that the changes in war from hard to soft, caused a change of view in security, from a classic view to the soft security view, and made a great change in the concept of security.This movement seems necessary considering the logic of soft wars. The decrease in militaristic approach in modern wars widens the scope of security threats. Providing security in political, economic and socio-cultural areas is necessary now. Considering the soft security against soft threats is really important. In this research we used the referential method with analytical approach to answer research questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Software Approach
  • Discourse Transformation
  • Security
  • Soft Security